Opleidingen

Energy College

Het onderwijsaanbod van Energy College (i.s.m. Hanzehogeschool en HAN)

Deze pagina is nog in ontwikkeling!

Samen naar duurzaam vakmanschap in energieketen en toepassing

Waterstofconcepten en toepassingen in een waterstofeconomie ontwikkelen zich sterk in de regio, maar worden in het onderwijs nog niet structureel toegepast. De verbindingen met de partners en innovatie-consortia (zoals HYDROGREENN bieden de mogelijkheid om hierin mee te ontwikkelen.

In dat kader van het RIF GAS 2.0 project (2018-2022) werken de 7 MBO opleidingen in Noord-Nederland samen met overheid en bedrijfsleven om in te spelen op de vraag naar in de nieuwe technologie ontwikkelde medewerker. Voor de waterstoftechnologie met betrekkning tot de energieketen (van opwekking naar toepassing) en de toepassing in mobiliteit, industrie, gebouwde omgeving.
De doelstelling van het onderwijsplan waterstoftechnologie bestaat uit:

  1. Het ontwikkelen van een les/praktijk/experimenteer omgeving rondom de energietransitie en toepassingen van waterstoftechnologie
  2. Het ontwikkelen de bijbehorende learning community met de pijlers Voorwaardelijk Leren, Ervaringsleren en Innoverend Leren.

Inleiding

De vraag om onderwijs te ontwikkelen rondom waterstoftechnologie is een beweging van buiten naar binnen: de productinnovaties, de economische waarde en de maatschappelijke ontwikkeling verbonden met de energietransitie. In de ontwikkeling van de waterstoftechnologie zijn de producten verdeeld over de thema’s Mobiliteit, Gebouwde omgeving,  Energieketen en Industrie.

Werkwijze

De samengestelde werkwijze (gestart in 2018) bestaat uit achtereenvolgens: 1. Analyse en plan, 2. Ontwikkelen en realiseren en 3. Borging en opschaling.

Ontwerp van het onderwijs en samenwerking

Het onderwijs kan op diverse wijzen worden aangeboden afhankelijk van het gangbare onderwijsmodel en het te ontwikkelen onderwijsmodel. Volgens de theorie van de Learning Communities zijn er drie pijlers: Voorwaardelijk Leren, Ervaringsleren en Innoverend leren. De leeropbrengst en Opbrengst voor Leven Lang Ontwikkelen wordt gerealiseerd door slim samen te werken. Tussen opleidingen maar ook in samenwerking met partners.

Links

Roeland Hogt

Roeland Hogt is projectcoördinator Waterstoftechnologie in het MBO (Noorderpoort) en werkpakketleider Onderwijsontwikkeling/Ontwikkelen van competenties binnen de Groene Waterstof Booster.

Opleidingsaanbod

Energy Delta Institute

Energy Delta Institute is the world’s leading energy business school: your gateway to outstanding education combining solid theoretical grounding with high practical use. We offer a unique range of programmes that cover all parts of the energy value chain and all aspects of the great energy transition.

Meer informatie vind je hier.

Universiteit van het Noorden

Hanzehogeschool, Van Hall Larenstein, NHL Stenden Hogeschool en de RUG - verenigd in de #UniversiteitvanhetNoorden - willen met financiële ondersteuning vanuit de Nederlandse overheid de komende 10 jaar een aantal doelen bereiken. We richten ons op drie thema's: energietransitie met het accent op waterstof / groene chemie, public health en digitalisering.

Meer informatie vind je hier.