Evidence-based ontwikkelen van business modellen voor het valoriseren van innovatieve

ID3AS-project Auteur: Annet Jantien Smit, senior-onderzoeker Hanzehogeschool Groningen LET OP! Dit is een eerste versie van deze handleiding. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopie├źn, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Time
2 uur
Complexity
Target group
Studenten