Projecten

De Groene Waterstof Booster

De Groene Waterstof Booster is een initiatief van een consortium van partijen, met Hanzehogeschool als penvoerder. De Groene Waterstof Booster is gericht op het neerzetten van een open innovatie omgeving op EnTranCe, de energieproeftuin in Groningen.

Onderdeel van het project is het verder brengen van innovatieve ideeën rond waterstof in pre-competitieve samenwerkingen. 

Bezoek onze website voor meer informatie over het project.

Waterstofwijk Hoogeveen

In het project Waterstof Hoogeveen werken we aan een plan voor het verwarmen van huizen met een cv-ketel die draait op waterstof. Want we moeten op termijn van aardgas af. Welke alternatieven zijn er, hoe werken ze en zijn ze geschikt om op grote schaal in te voeren? Deze vragen spelen in onze maatschappij. Ook gemeente Hoogeveen denkt mee over oplossingen.

Het project levert een bijdrage aan de Hoogeveense uitwerking van het Klimaatverdrag van Parijs. In dit verdrag hebben 195 landen, waaronder Nederland, afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, terug te dringen en de opwarming van de aarde in 2050 te beperken tot maximaal 2 graden. Om die reden moeten in 2050 alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn. Waterstof als energiedrager lijkt een veelbelovend duurzaam alternatief te zijn. Gemeente Hoogeveen wil daarom de fossiele brandstof aardgas vervangen door duurzaam waterstof.

Bezoek onze website voor meer informatie.

Webinar Waterstofwijk Hoogeveen (5 november 2020)

HEAVENN (Hydrogen Valley)

Als onderdeel van de Hydrogen Valley is begin 2020 het project HEAVENN gestart. Stichting New Energy Coalition is de coördinator van het HEAVENN project, een consortium van inmiddels meer dan 60 netwerkpartners uit 12 verschillende landen. HEAVENN heeft als doel om alle onderdelen in de waterstofketen in kaart te brengen en met elkaar te verbinden. Hieruit kan een nieuwe markt ontwikkeld worden waar vraag en aanbod in balans zijn, ‘de groene waterstofeconomie’.

In het noorden van Nederland zijn belangrijke Hydrogen hotspots de Eemshaven, Delfzijl, Zernikecampus in Groningen en de regio Emmen. Hier komen de industrie, opslag en infrastructuur samen.

De Hydrogen Valley vormt ook de plek waar vraagstukken uit het HEAVENN project komen een plekje kunnen krijgen. Noordelijke innovatieve Mkb'ers vormen een essentieel onderdeel binnen de Hydrogen Valley, omdat zij vaak aan de toepassingenkant zitten. Met het project de Groene Waterstof Booster kunnen zij hun waterstofinnovaties demonstreren in een open innovatie omgeving, zoals de proeftuin van EnTranCe CoE.

Welcome to the Hydrogen Valley!

H2 Ecolution - Haven Lauwersoog